Szczegółowa inżynieria

Szczegółowa inżynieria zazwyczaj następuje po inżynierii podstawowej gdy zostały podjęte wszystkie podstawowe decyzje dotyczące zakupów. MINPRO International posiada kompetencje do świadczenia usług szczegółowych inżynierii na wszystko, od małych modernizacji (retrofit) do całych zakładów.

Dlaczego szczegółowa Inżynieria?

Szczegółowa inżynieria zapewni:

  • dokładne rozmieszczenie wszystkich urządzeń, wliczając maszyny, zbiorniki, rury, szyny, przejścia itp,
  • obliczenia naprężeń statycznych i dynamicznych,
  • belki i ramy zaprojektowane, aby przeniosły zadany ciężar,
  • zaopatrzenie,
  • opcjonalnie etap budowy,
  • opcjonalnie rozruch.