Nowe Instalacje

MINPRO International ma szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia kompletnych nowych zakładów.

Faza oceny

Uruchomienie projektu budowy zupełnie nowego zakładu z klientem prowadzi przez wszystkie aspekty projektowania, aby odkryć zalety i wyzwania.

Faza projektowania

Dokładny wybór podzespołów potrzebnych do instalacji zakładu i połączenie ich w arkusz przepływu, aby były zarówno elastyczne jak i efektywne jest wyzwaniem, któremu MINPRO wie jak sprostać.

Podstawowa Inżynieria

Gdy została podjęta decyzja o częściach składowych zakładu, rozpoczyna się podstawowa inżynieria. Jest ona wykonywana w całości w 3D i określa specjalne potrzeby i wyzwania oraz daje  obraz zakładu jako całości. Będzie to podstawą do kontaktowania podwykonawców w odniesieniu do otrzymanych ofert komponentów, konstrukcji, czy montażowych.

Pełna Inżynieria

Ten etap określa wszystkie szczegóły od  integralności strukturalnej ram i komponentów aż po najmniejsze śruby. MINPRO wykorzystuje tylko najbardziej wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów CAD w tym celu.

Produkcja komponentów

Większość komponentów MINPRO jest zazwyczaj budowanych przez uwierzytelnione warsztaty, które posiadają najlepsze umiejętności w spawaniu, produkcji CAD/ CAM i kontroli jakości. Kluczowe elementy dla niektórych maszyn zostaną zbudowane przez własnych podwykonawców MINPRO i wysyłane na miejsce.

Budowa

MINPRO będzie ściśle współpracować z firmą budującą zakład i w sposób ciągły śledzić cały ten proces.

Ostateczna Inspekcja i Kontrola Jakości

Wspólnie z klientem i każdym kogo klient zechce zatrudnić jako konsultanta kontroli prześledzimy cały zakład pod kątem jakości.

Uruchomienie i kontrola

Proces będzie kontynuowany dopiero wtedy gdy wszystkie parametry fizyczne zostały sprawdzone a następnie przetestowane. MINPRO jest zadowolone jedynie wtedy, gdy klient jest w 100% zadowolony.