Modernizacja (Retrofitting)

Modernizacja (Retrofitting) jest jedną ze specjalności MINPRO. Jeśli Twoja firma posiada już zakład flotacji, MINPRO może zmodernizować Twoje flotowniki przy użyciu mechanizmów flotacyjnych AKER.

Dlaczego modernizować?

Korzyści z programu modernizacji AKER retrofit to:

 • poprawa wytrzymałości,
 • niższe zużycie energii,
 • zmniejszone zużycie odczynników,
 • rozwiązanie problemów zużywania się części.

Które maszyny można modernizować?

Większość maszyn flotacyjnych naszych głównych dostawców może zostać wyposażona w mechanizm flotacyjny MINPRO AKER. Dla dalszych informacji, prosimy o kontakt.

Typowe rezultaty modernizacji retrofit

Klienci programu modernizacji mogą oczekiwać dobrych rezultatów, oto kilka przykładów tego, czego można się spodziewać:

 • Mieszalnik po instalacji:
  • Odzysk > 0,5% wzrost,
  • Zawartość Zn > 0,7 procentowy wzrost,
  • Oszczędność energii > % 35,
  • Zmniejszenie zużycia odczynników 20 do 30%,
  • Zwiększenie żywotności > 5 razy.